Cool Coffee Bar-zadatci u poslu

cool-coffe-bar

cool-coffe-bar

 • Misljenje strucnjaka o trenutnim rezultatima, povecanje kvalitetnog rada,kako bi  ste postigli napredovanje i modernizaciju.
 • Stalne kritike strucnjaka i gostiju sto se tice posluzivanja.
 • Definisanje organizacionalnih merenja.
 • Pravilnik u saglasu sa zakonima o poslovanju.
 • Definisanje opstih pravila i nacina funkcionisanja(nacin rukovodnje,standardi,uniforme,okolnosti rada,koriscenje opreme,nacini unutrasnje komunikacije, itd.
 • Obuka svih zaposlenih pojedinacno, postovanje pravila, drzanje visokog nivoa cistoce, pravila radi sigurnosti zaposlenih.Definisanje osnovnih zadataka, realizacija u saglasnosti sa ciljevima, mogucnostima i rankom CCB-a.Cim pravilnik bude u pisanoj formi, bice velika pomoc tokom obuke, rada na poboljšanju i kontroli.
 • Definisanje radnog mesta
 • Opis posla
 • Priprema na rucni rad na strucnim treninzima, ciji cilj je da radnik na bilo kom delu CoolCoffeBar-a moze da radi.
 • Opis standarda i ocekivanja za oglas za posao.
 • Regrutovanje i selekcija
 • Izabrane osobe pratimo tokom obuke, vezbi, i ocenjujemo njihove rezultate.
 • Priprema formi za ocenjivanje rezultata
 • priprema biznis plana
 • zapis skale plata
 • Plan za nagrade radnika
 • Definisanje programa i delatnosti za motivisanje radnika
 • Zapisivanje nagrada za radnike
 • Zapisivanje kriticnih mogucnosti kod otvaranja CCB-a